Какво е Аюрведа?

Какво е Аюрведа?

Карнапурнам терапия | Ayurveda Clinic Bansko

Аюрведа – древната наука за здраве, идваща от изтока

Произходът на Аюрведа

Мистичната и екзотична индийска система за здрав, щастлив и дълголетен живот Аюрведа набира все повече популярност в Западния свят. Множество хора се обръщат към нея за превенция на общото си здравословно състояние, а други – за лечение на болестни нарушения. Непозната и далечна за повечето от нас, Аюрведа е възможно да предизвика първоначално объркване сред желаещите да я направят част от живота си.

На Вашето внимание предоставяме възможността да се потопите в дълбините на източната философия за здраве, като се надяваме, че така ще я направим по-разбираема и позната за Вас.

Желанието на всяко човешко същество за дълъг живот е причината за появата на Аюрведа. Нейното знание, предавано от поколение на поколение, е почерпано от универсалното съзнание, създало видимия свят. Хиндуистката митология нарича този висш интелект Брама. Аюрведа е цялостна система, която е създадена, за да помогне на хората да постигнат така мечтаното дълголетие и живот в здраве и щастие. Смята се, че голямата ценност, която лежи в основата на стремежа за удължаване на продължителността на живота, е човешкото същество да съумее да постигне всички цели, които си е поставило.

Според хиндуистката философия у човека са заложени четири естествени склонности, които влияят на поведението му през целия му живот. Следвайки тези свои вродени склонности, хората се радват на живота по най-добрия начин и според личната си представа. Определението за щастие е нещо лично, тъй като се дължи на различията в гледните точки на отделните индивиди – от опит знаем, че хората са различни, имат различни цели и се радват на различни достижения.

Аюрведа и Пурушарти (puruṣārthas).

Хиндуизмът определя четири ключови цели в човешкия живот (пурушарти), които са присъщи за всеки човек, но го характеризират в различна степен:

 • Дарма (Dharma)водеща цел при хората, които следват пътя на правотата и дълга. В Индия това е кастата на кшатриите (kshatriya), или военните части, които трябва да предпазят обществото по време на война, или управляващите в мирно време.
 • Арта (Artha)при хора, заети с финансови дейности и стремящи се към икономически просперитет. Тази цел е определяща за кастата на вайшя(vaishya) – предприемачи, търговци, земевладелци, т.е. хора, които развиват търговска и/или финансова дейност.
 • Кама (Kama) – при хора, които са отдадени на удоволствия, любовни трепети и други емоционални преживявания. Те образуват кастата на заетите с изпълнението на различни видове услуги.
 • Мокша (Moksha) – при хора, търсещи духовните проявления на живота, включително онези, които се занимават с научна дейност. Те образуват кастата на брамините (brahmin).

Независимо в коя от четирите групи се припознавате, основната роля на Аюрведа е да Ви осигури здрав и щастлив живот за поне 120 години.

Аюрведа през вековете

Аюрведа съчетава по уникален начин исторически факти и митология.

Митологичният разказ отнася възникването на учението към бог Брама. Мъдреците в Индия били застигнати от болести и преждевременна смърт, въпреки че живеели в планината Хималая. Те се сблъскали със сериозен проблем да поддържат здравето си, тъй като имало твърде много ограничения, които им пречели да упражняват своите духовни и физически практики и да постигнат основните цели в живота си, описани като пурушарти.

Това ги накарало да потърсят помощ от бог Индра, наричан още Царя на боговете. Когато го открили и го помолили за съдействие, той се обърнал за помощ към бог Брама, който предал знанието за Аюрведа на бог Праджапати (Prajapathi), отговорен за закрилата на хората. Праджапати от своя страна предал знанието на лечителите на боговете, близнаците Кумарас (Ashwini Kumaras), които го изпратили на бог Индра, а той – на мъдреца Атрея (Atreya Punarvasu), водач на хималайските мъдреци. На свой ред Атрея го предал на Агнивеса (Agnivesa), който пък го предал на другите мъдреци… Така Аюрведа постепенно започнала своето разпространение из цяла Индия.

В Аюрведичната литература се дава информация за сутрите (sutra e термин за кратък закон, написан с няколко думи). Това са текстове, които са обединени помежду си и създават базовата концепция на източната наука.

През вековете на съществуване на Аюрведа много мъдреци записват свои собствени теории в сутри с тълкувание на оригиналните текстове. Най-известните от тях са: Чарака Самхита (Charaka Saṃhitā), Сушрута Самхита (Suśruta-saṃhitā), Аштанга Хридям (Aṣṭāṅga-hṛdayam) написана от Вагбата (Vagbhata). Тези трудове са създадени от хората, поставили началото на аюрведичната философия.

Главното божество в Аюрведа и нейните осем клона

Водещото божество, което се почита от индийските аюрведични лечители, особено по време на празника Дивали, е Данвантари (Lord Divodas Dhanavantari). Той получава знанието от бог Индра и го предава на мъдреца Сушрута, като разделя Аюрведа на осем клона (Ashtanga Ayurveda):

 1. Кая Чикитса (Kaya Chikitsa) – всички видове болести, свързани с нашето физическо тяло и процесите, които се извършват в него. Негов аналог в съвременната алопатична медицина са вътрешните болести, или общата медицина. Кая Чикитса е описана най-добре в Чарака Самхита.
 2. Бала Чикитса (Bala Chiktsa) – това е частта от Аюрведа, която е фокусирана основно върху лечението на деца до 16 години, т.е. педиатрия, известна също като Каумарабритя (Kaumarabhritya). Децата имат различни физиологични нужди спрямо хората в зряла възраст, което налага и различно дозиране на аюрведичните билкови субстанции, както и приготвяне на специални рецепти. Тълкувания на древните текстове, свързани с Бала Чикитса, могат да бъдат открити в Касяпа Самхита (Kasyapa Samhita).
 3. Граха Чикитса (Graha Chikitsa) – психиатрия. Умът играе важна роля за поддържането на здравословен начин на живот. Според Аюрведа болестите на физическото тяло много често са свързани с емоционални причини, например с чувството за нещастие. Множество неясни фактори влияят на живота, предизвиквайки промени в мисленето и психичното състояние, които от своя страна рефлектират в нарушения на здравословното състояние. Граха Чикитса е свързана с изучаването и повлияването на промените в психичното състояние, които могат да предизвикат болестни изменения във функциите на тялото.
 4. Урдванга Чикитса (Urdhvanga Chikitsa) – болести, които засягат зоните над врата. Този дял е известен и под името Шалакя Тантра (Shalakya Tantra). Инструментът, който често се използва за въздействие в тези зони, се нарича сонда (шалака на санскрит). В този клон на аюрведичната медицина са включени болести на очите, носа, ушите и гърлото.
 5. Шала Чикитса (Shalya Chikitsa)хирургия. Детайлно са описани различните хирургични методи, свързани с отстраняването на образувания, предизвикващи развитието или стоящи в основата на болестен процес. Сушрута Самхита (Suśruta-saṃhitā ) е най-доброто тълкувание на аюрведичните сутри, свързани с хирургията в Аюрведа.
 6. Дамшрта Чикитса (Damshrta Chikitsa) – токсикология. Отравянията са сред водещите причини за внезапната или преждевременна смърт при хората, а също така и за множество увреждания на здравето. Отровата може да бъде с различен произход и форма, а неин източник – храната, отровни насекоми, влечуги, животни и т.н. Дамшрта Чикитса е водещото учение на Аюрведа за противодействие на отровните вещества, проникнали в тялото.
 7. Жара Чикитса (Jara Chikitsa) – гериатрия. Желанието за дълъг живот е естествено за всеки човек. С времето в тялото настъпват дегенеративни изменения. За да се забави процеса на стареене, Аюрведа предлага разнообразни лечебни подходи, които включват използване на билкови продукти, като чаванпрашам (chavanprasham) или брама расаянам (brahma rasayanam), системата за подмладяване на вътрешните органи Каякалпа (Kayakalpa) и други.
 8. Врушя Чикитса (Vrushya Chikitsa) – репродуктивна медицина. Това е частта от Аюрведа, известна също като Важикарана (Vajeekarana). Всяко човешко същество има генетично заложен стремеж към размножаване. В тази част са описани различни методи за подобряване на качеството на репродуктивните клетки в мъжкото и женското тяло (сперматозоидите и яйцеклетките). Да бъде създадено поколение с добро физическо и умствено здраве, е водеща цел на Врушя Чикитса.

Както се вижда от описанията по-горе, Аюрведа е събирателно понятие, като смисълът ѝ е заложен още в нейното име: аю живот’ и веда ‘знание, наука, осъзнаване’ – наука за живота. Според древните хиндуистки учения съществуването на всяко човешко същество има една основна цел – да достигне до най-висшия смисъл на съществуването Мокша – пълната свобода от ограниченията на земния живот.

Животът е ограничен като продължителност и недостатъчен за постигането на мокша, което е валидно с още по-голяма сила, ако в тялото се появи болестно нарушение Аюрведа е науката, която служи за постигането на висшата цел чрез:

 1. профилактика и превенция на здравето (което подлежи на постоянно оптимизиране) и
 2. лечение на болестните нарушения във физиологията на тялото.

Наби Пуранам терапия | Ayurveda Clinic Bansko

Аксиомите на Аюрведа

Като всяка сериозна наука, и Аюрведа има свои водещи и непреходни аксиоми, без които нейната философия не би могла да бъде разбрана. Те са базирани на:

 1. учението за Панчамахабута (Panchamahabuta), или Петте елемента;
 2. учението за трите доши: Вата, Пита, Кафа (Vata, Pitta, Kapha).

Според източната философия за живота Вселената и всичко видимо около нас е изградено от вечно съществуващите 5 елемента (Panchamahabuta).

Те са описани като:

 • Пространство (Akash) – свързва се със свободно, празно място;
 • Възух (Vayu) – свързва се с характеристиките на движение и активност;
 • Огън (Tejas) – основната му характеристика е трансформацията от една форма в друга;
 • Вода (Jala) – определя се с качества като свързаност, влажност, течна природа, проникване и мекота;
 • Земя (Prithvi) – нейни водещи качества са солидност, плътност и образуване на форма.

Тези пет елемента не могат да бъдат разглеждани като аналогични на човешките представи, изразени чрез съответните думи, а като характеристики на видимия свят, изграден от тях.

Идеята за създаването на човешкото тяло според Аюрведа – използване на принципа на петте елемента.

 1. В матката на бъдещата майка трябва да има достатъчно свободно пространство и да няма ограничения в пътищата за оплождане на яйцеклетката.
 2. За да е възможно оплождането, трябва да има движение (елемент въздух) на сперматозоида към яйцеклетката.
 3. Когато сперматозоидът се свърже с яйцеклетката, двете клетки трябва да се трансформират в една (елемент огън), която да обедини в себе си мъжката и женската информация и да даде началото на последващо делене на новите клетки.
 4. При деленето си новите клетки трябва да бъдат свързани помежду си, а не да се разпадат (елемент вода).
 5. Така свързаните клетки започват да образуват форма, която в даден момент ще наречем ембрион, а по-късно – човешки плод (елемент земя).

Когато тези елементи се обединят в човешкото тяло, те се разпределят в три вида енергии:

 • Вата (пространство и въздух) – суха, студена, лека и динамична енергия, отговорна за всички двигателни активности, извършвани в тялото.
 • Пита (огън и вода) – топла и пасивна енергия, отговорна за процесите на трансформация в отделните органи и тъкани.
 • Кафа (вода и земя) – влажна, студена, изцяло пасивна енергия, свързана с плътността и формирането на тъканите и органите в тялото.

Всяко човешко същество носи в себе си тези три енергии, представящи петте вечни елемента. Те могат да бъдат проявени в различна степен, като някои от тях са по-изявени още при оплождането на яйцеклетката от сперматозоида. Възможно е една или две от трите енергии да бъде проявена в по-малка степен, но задължително е налична. Това състояние е закодирано за целия живот на човека. То определя различията във формата на тялото, вида на кожата, спецификата и цвета на очите и косата, физиологичните процеси, емоционалното състояние и дори може да бъде предпоставка за развитието на определени болестни изменения.

Аюрведа обяснява всички аспекти на здравето, както и причините за наличието на болести, като използва учението за петте елемента и трите доши.

Какво означават понятията здраве и болест според Аюрведа?

Когато енергиите Вата, Пита и Кафа са в равновесие, човек се радва на усещане за лекота, щастие и енергичност – това се определя като здраве. Когато една, две или и трите енергии са в дисбаланс, Аюрведа определя това състояние като болест.

При наличие на болестни симптоми или каквито и да било здравословни нарушения е желателно да бъде посетен аюрведичен лекар, който да определи дисбаланса в енергийното състояние.

Използват се методи като:

РОГИ ПАРИКША (Rogi Pariksha) – извършва се в три направления:

 • Даршана (Darshana) – лекарят наблюдава пациента, като записва неговата възраст, телесна структура и външен вид;
 • Спаршана (Sparshana) – лекарят палпира, преслушва и проверява пациента с допир;
 • Прашна (Prashna) – лекарят задава целенасочени въпроси, за да определи симптомите на пациента.

ДАСАВИДА ПАРИКША (Dasavidha Pariksha) – проследяване на 10 фактора, свързани със здравето:

 • Душаам (Dooshyam) – структурни и физиологични нарушения на тялото;
 • Балам (Balam) – физическа сила;
 • Аналам (Analam) – състояние на храносмилателната система;
 • Пракрити (Prakriti) – доминираща доша;
 • Ваяс (Vayas) – възраст на пациента;
 • Сатвам (Satvam) – психична издръжливост;
 • Сатмям (Sathmyam) – начин на живот на пациента: навици и правила, които следва;
 • Ахарам (Aharam) – вид и качество на храната, която консумира;
 • Дешам (Desham) – климатични особености на мястото, където живее пациентът;
 • Калам (Kalam) – сезонни и климатични промени.

АШТАВИДА ПАРИКША (Ashtavidha Pariksa)– проследяване на 8 фактора, свързани със здравето:

 • Нади (Nadi) – пулсова диагностика;
 • Мотрам (Moothram) – проверка на урината;
 • Малам (Malam) – проверка на фекалиите;
 • Джива (Jihwa) – преглед на езика – форма, цвят, наличие/отсъствие на налепи;
 • Сабдам (Sabdam) – сила на гласа и особености на речта на пациента;
 • Спарсам (Sparsham) – кожна/тактилна чувствителност;
 • Дрик (Drik) – очи и зрение;
 • Акрити (Akrithi) – форма на тялото.

След като приключи прегледа, лекарят дава предписания на пациента, свързани с: приема на вода и течности, хранителния режим и физическата активност; изготвя рецепта за прием на аюрведични билкови продукти от различен тип; препоръчва промени в начина на живот.

Аюрведичният лекар препоръчва и рецепти, които са свързани с прием на различни аюрведични билкови продукти от различен тип, които включват:

 • Аришта (Arishta) и Асава (Asava) – ферментирали екстракти със спиртно съдържание и водни екстракти;
 • Басма (Bhasma) – калциран прах от минерали или метали;
 • Чурнам (Churnam) – различни видове билкови прахове;
 • Гритам (Ghritham) – пречистено краве масло Гий, в което са поставени лечебни билки;
 • Кашаям (Kashayam) – отвари от билки;
 • Кашаям таблетки – отвари от билки в таблетна форма;
 • Лехам (Leham) – смес от билки и подправки в основа от мед или нерафинирана захар;
 • Тайлам (Tailam) – билкови олиа;
 • Гулика (Gulika) – билкови таблетки.

Аюрведа също така разполага с богат набор от терапевтични въздействия, които се прилагат по лекарско предписание. Най-известни са двете системи Пурвакарма и Панчакарма.

Махаснеха Дара терапия | Ayurveda Clinic Bansko

1. ПУРВАКАРМА (PURVAKARMA) – набор от подготвителни терапии, които имат за цел да съберат токсините от периферията в централната част на тялото – храносмилателната система.

Пурвакарма се прилага в две разновидности:

 • Снехана (Snehana) – омасляване на тялото;
 • Сведана (Svedana) – изпотяване на тялото.

Снехана от своя страна се подразделя на 2 вида: Бая (Bahya) – външно омасляване на тялото с различни лечебни билкови масла, или Абянтар (Abhyantar) – вътрешно омасляване на тялото чрез пиене, жабурене или поставяне в носа или ушите на билково масло или гий.

2. ПАНЧАКАРМА (PANCHAKARMA) – включва пет терапии, които извеждат натрупаните в тялото токсини:

 • Вамана (Vamana) – предизвикано повръщане, което има за цел да балансира енергията Кафа и да изхвърли токсините от горната част на тялото.
 • Виречана (Virecana) – предизвикано слабително действие, което има за цел да балансира енергията Пита и да изхвърли токсините от храносмилателната система.
 • Васти (Vasti) – лечебна клизмена терапия, която има за цел да балансира енергията Вата, да изхвърли натрупаните токсини и да подобри функцията на дебелото черво.
 • Нася (Nasya) или Шировиречана (Sirovirecana) – поставяне на лечебно олио в носа с цел изчистване на токсините от областта на главата.
 • Рактамокшан (Raktamoksana) – методи на кръвопускане.

След края на въздействието с Панчакарма, свързано с прилагането в определена последователност на различните терапии, се предписва начин на живот, наречен Паскатакарма (Pascatakarma), и специална диета – Самсарджана Крама (Samsarjana-Krama).

Макар и отдавна излязла от ограничените схващания за мистицизма, в Западния свят Аюрведа все още остава забулена в неразбиране и предразсъдъци. За съвременния човек, чиято здравна култура е основана на класическата медицинска теория, е трудно да разбере действието на тези методи, както и техния ефект върху всички нива на човешкото същество – от най-грубото до най-финото.

Аюрведа е хилядолетна система за опазване на човешкото здраве и лечение. Следването на съветите и предписанията ѝ може значително да забави процесите на стареене и да подсигури един по-добър живот с физическо и умствено дълголетие. Аюрведа е пълнокръвна здравна система, която може да предложи цялостна алтернатива на познатата ни медицина, особено в областта на превенцията и лечението на хроничните заболявания.

Голяма част от желаещите да се запознаят с нея и дори тези, които вече са се убедили в ефективността на нейните методи, понякога я свързват с концепцията за уелнес и СПА, което е напълно погрешно и помрачава красотата на дълбокото знание, стоящо в основата на нейното съществуване.

bg_logo

Тук може да резервирате в Аюрведа клиник Банско