Аюрведа Лечение

Аюрведа Лечение

Лечение с Аюрведа – холистични методи за възстановяване на здравето

Здравето е най-ценното притежание на всеки човек, водещ фактор за постигането на пълноценен живот. Всеки от нас израства с определени представи, които имат най-различен корен – наследени са от родителите, традиционни са за обществото, към което принадлежим, или са повлияни от нормите на западната медицина, известна още като алопатична (понятие, утвърдено през 1810 г. от бащата на хомеопатията Самуел Ханеман).

Съвременните представи за здравето като цяло, както и за патологичните изменения, причинени от различните болести, до голяма степен са повлияни от конвенционалната медицина. В исторически план откриваме, че неин далечен предшественик с хилядолетна история е Аюрведа. Наричат я холистична медицина (от гр. holos‘цялостен’), тъй като в основата ѝ е заложено разбирането за човека като единна същност, съставена от три неразривно свързани нива: физическо, емоционално и духовно. Следвайки разбиранията на друга източна наука – йога, Аюрведа залага на убеждението, че най-важният фактор за успеха на лечението е откриването на причината за появата на симптомите, описващи болестта. Според древната наука основните нарушения могат да засягат както физическото, така и психичното състояние на човека. По тази причина тя се стреми да открие корена на болестта и да я излекува по внимателен и щадящ начин, така че да не бъдат предизвикани странични ефекти или нежелани реакции, както и да не бъдат създадени предпоставки за повторно връщане на симптомите.

Лечебни билки в Аюрведа | Ayurveda Clinic Bansko

Аюрведа и класическата медицина

Ако направим паралел между западната медицина и Аюрведа, ще открием сериозни различия в начина им на въздействие. Според конвенционалната медицинска теория тялото се разделя на физиологично свързани анатомични органи и системи. Познато ни е и разделението на различните специалисти (кардиолози, ендокринолози, ортопеди, нефролози, невролози, педиатри и т.н.), като всеки от тях отговаря за конкретна част от тялото, често без да се съобразява с намесата на друг свой колега в процеса на лечение.

Aюрведичният лекар напротив, е обучен да следва едновременно осемте клона на Аюрведа – Кая Чикитса (обща медицина), Бала Чикитса (педиатрия), Граха Чикитса (психиатрия), Урдванга Чикитса (болести в областта на главата и гърлото), Шаля Чикитса (хирургия), Дамшрта Чикитса (токсикология), Жара Чикитса (гериатрия), Врушя Чикитса (репродуктивна медицина), което му дава нужната подготовка да покрие почти всички аспекти на възможните здравословни нарушения.

Аюрведа се различава съществено от конвенционалната медицина и в разбирането си за здравето и живота като цяло. Философията ѝ се гради на схващането, че човешкото тяло е изградено и функционира на принципа на единството, тъй като формирането му започва от една-единствена клетка – продукт на оплождането на яйцеклетката от сперматозоида. Тази клетка се дели на множество други, които впоследствие се специализират и обособяват в тъкани, формиращи органи със съответните физиологични функции. В началото обаче клетката е само една и въпреки че многократно се възпроизвежда, тя остава дълбоко свързана с всяка следваща по веригата.

Отвъд идеята за клетъчната структура на човешкото тяло в Аюрведа е заложено и схващането за пряка връзка на тялото с ума и душата. Когато се появи болестно нарушение, често са засегнати и трите аспекта на човешкото същество.

В класическата западна медицина водещо е разбирането, че поставянето на правилната диагноза е определящо за ефективността на лечението. Аюрведичната медицина не само не използва същата терминология (като използваната в една епикриза например), но и самото ѝ разбиране за болестта е различно. Главните правила в Аюрведа са:

 1. Когато трите енергии Вата, Пита и Кафа са в балансирано състояние, човек се радва на здраве.
 2. Когато една, две или и трите енергии са в състояние на дисбаланс, започва болестно нарушение.

Тук следва да бъде направено едно уточнение. Ако е засегната една от енергиите, здравето е леко променено; разбалансирането на две от енергиите води до по-сериозни болестни промени; наличието на дисбаланс в трите енергии се определя като тежка, с дълга продължителност и трудна за лечение болест.

Какво е “лечение на болест” при аюрведа?

В обобщение, когато става дума за Аюрведа, понятието лечение на болест придобива различен смисъл, затова би било по-точно да се говори за балансиране на разбалансираните енергии.

Всяка от трите основни енергии има свои отличителни характеристики.

1. Вата

 • рукша (rooksha) – сухота
 • лагу (laghu) – лекота
 • шеета (sheeta) – студенина
 • кара (khara) – грапавост
 • сокшма (sookshma) – прецизност
 • чала (chala) – динамичност.

2. Пита

 • саснеа (sasneha) – лека масленост
 • тикшна (teekshna) – дълбоко проникване в тъканите
 • ушна (ushna) – горещина
 • лагу (laghu) – лекота
 • висрам (visram) – лоша миризма
 • сара (sara) – слаба подвижност
 • драва (drava) – течност.

3. Кафа

 • снигдна (snighdna) – мазнина
 • шеета (sheeta) – студенина
 • гуру (guru) – тежест
 • манда (manda) – мекота
 • шлакшна (shlakshana) – гладкост
 • мрустна (mrustna) – желеподобност
 • стира (sthira) – неподвижност и стабилност.

Промяната на всяка една от изброените характеристики може да доведе до появата на симптоми в онази част на тялото, за която е отговорна съответната енергия.

Ако условно разделим тялото на три части, можем да обособим три зони на по-изявено въздействие на тези енергии:

Зона 1 – от върха на главата до долната част на гръдния кош

В тази зона по-често се проявяват характеристиките на енергията Кафа: застойни процеси, отлагане на маслена, тежка и влажна (подобна на слуз) течност. Отделянето на секрети през устата и носа при настинки, грипни състояния, хрема, кашлица и др. обичайно се свързва с дисбаланс на енергията Кафа.

Зона 2 – от долната част на гръдния кош до линията, минаваща през пъпа

В тази зона се проявяват повече характеристики на енергията Пита: усещане за парене, киселинност, дълбоки коликоподобни болки. Нарушенията в храносмилането, чувството за тежест в коремната област, както и за глад при празен стомах са свързани с дисбаланс на енергията Пита.

Зона 3 – от линията, минаваща през пъпа, до основата на ходилата

Тази зона е свързана с проява на характеристиките на енергията Вата: болки в ставите, спазми в мускулите, изтръпване на крайниците, усещане за слабост или хиперактивност. Нарушенията в двигателните функции на тялото често са свързани с дисбаланс на енергията Вата.

За да не се създаде грешно разбиране е важно да се знае, че трите енергии са навсякъде в тялото, но тяхното действие е по-изразено в описаните три зони. Съответно можем да разберем и наличието на патологични отклонения, които се определят като болест.

Пулсова диагностика в Аюрведа | Ayurveda Clinic Bansko

Диагностични резултати при Аюрведа

В лечебния си аспект Аюрведа не използва познатата ни диференциална диагностична номенклатура. При консултация с аюрведичен лекар ще чуете най-вече думата Викрути (Vikruti), което означава дисбаланс на енергията. Той може да бъде проявен по два начина: повишено състояние на енергията – Вриди (Vriddhi), или намаляване на енергията – Кшая (Kshaya).

За да бъде разбрана природата на Викрути, е важно да се има предвид, че трите енергии са взаимносвързани и ако една се движи в посока Вриди, то друга ще се насочи към Кшая.

Например: ако е налице натрупване на секрети в белите дробове, ще говорим за Кафа Вриди и Пита Кшая, т.е. за увеличена Кафа и намалена Пита. При повишена киселинност в стомаха ще имаме Пита Вриди и Кафа Кшая, така че за да овладеем това състояние, ще се наложи да намалим повишената Пита. Разглеждайки болестния процес Сампрапти (Samprapti) изолирано, ще търсим повече аспекти на Вриди, т.е. натрупването на повече енергия в дадена зона.

Как дисбалансът на основните енергии влияе върху тялото?

При засягане на трите основни аспекта на тялото – доша, дату и агни, е налице болестно нарушение, което се изразява съответно в нарушено състояние на енергията, проявление на нивото на агни и дълбочина на засягане на дату.

Агни (Agni) e понятие, свързано със силата на храносмилането („храносмилателен огън“) – разграждане на храната и нейното метаболитно трансформиране към всички тъкани. Храносмилателната система е свързана с приема на хранителни продукти и подготовката им за разграждане и последващо усвояване. При този процес се отделят вещества, които осигуряват на организма енергията, която му е необходима, за да съществува. Често здравословните нарушения са причинени именно от нарушените функции на агни.

Различават се няколко вида агни, свързани с влиянието на трите енергии:

 • Сама агни (Sama agni) – балансирано и добро храносмилане, при което всички храни се разграждат пълноценно – оптималното състояние на функциониране на храносмилателната система.

Когато се акумулира конкретна енергия, във функциите на агни настъпват определени нарушения, които водят до формирането на токсини – ама (ama).

 • Вишама агни (Vishama agni) – метаболитно състояние, свързано с натрупване на енергията Вата. Храносмилателният процес изисква определена топлина, която може да бъде повлияна (повишена или намалена) от енергията Вата с нейните качества сухота, лекота, студенина и динамичност. Това предизвиква промени в храносмилането, което понякога се ускорява, а друг път се забавя.
 • Тикшна агни (Tikshna agni) – намеса в храносмилателния процес чрез увеличаване на енергията Пита. Качествата горещина, лекота и острота подсилват агни, а в повишени стойности водят до ускоряване на метаболитните процеси – храната преминава по-бързо през храносмилателния тракт, предизвиквайки усещане за повишена киселинност, храносмилането се забързва, усещането за глад се усилва.
 • Манда агни (Manda agni) – забавяне на метаболитните процеси, дължащо се на натрупване на повече енергия Кафа. Сблъсъкът между тежестта, маслеността, студенината и мекотата на Кафа с топлината, необходима за преработката на храната, води до забавяне на храносмилателния процес, в резултат на което усещането за глад рязко намалява и се появява нежелание за прием на каквато и да било храна.

Специфика на агни

„Храносмилателният огън“е изключително важен за определяне на метаболитното състояние на организма. Тази трансформираща сила на тялото е отговорна за преноса на енергия към отделните тъкани.

Храната е свързана с формирането и поддържането на всички структури, изграждащи организма, затова е от изключително значение да бъде установено какво е състоянието на трансформация, извършвано в отделните тъкани – дату (dhatu).

Съществуват 7 тъканни нива на трансформация:

 1. Раса (Rasa) – трансформация от хранителна каша в плазма, лимфа, междуклетъчна течност; водниста субстанция, която участва и във формирането на кърмата и менструалната течност. Тази трансформираща зона е свързана с подхранването на тъканите. Водещ е елементът вода, плътността е повишена, а качествата са течно, студено, влажно, меко и тежко. Това определя Раса дату като основна същност за поддържане на енергията Кафа.
 2. Ракта (Rakta) – трансформация на хранителната енергия от предишното ниво, Раса, към формирането на кръвта (думата означава „оцветена, червеникава“). Качествата на Ракта са сходни с тези на енергията Пита, което означава, че тази трансформационна зона поддържа горещата същност на тялото.
 3. Мамса (Mamsa) – трансформация на хранителната енергия от ниво Ракта към формиране на мускулната тъкан (думата означава „плът, месо“). Основното качество, което се формира, е сила, допълнена от стабилност и плътност. Тук откриваме елемента земяи проникване на елемента огън. До голяма степен енергията Кафа и Пита имат водещо присъствие в тази зона.
 4. Меда (Medas) – трансформация на енергията от нивото на Мамса към формирането на мастната тъкан (думата означава „мазнина“). Налице е своеобразно складиране на елементите вода и земя.Тази телесна същност е свързана с омекотяване, овлажняване и предпазване на тялото от загубата на топлина. Тук отново забелязваме основните качества на енергията Кафа.
 5. Асти (Asthi) – трансформация на енергията от нивото Меда към формирането на костната тъкан (думата означава „кост“). Опорно-двигателният апарат на тялото е отговорен за структурната твърдост, затова и водещото качество е дарана (dharana), т.е. поддържане на тялото изправено. Тук може да се открие силното влияние на енергията Вата – когато е повишена, се наблюдава спад в качеството плътност, когато е понижена, се повишава Асти дату.
 6. Маджа (Majja) – трансформация на енергията от нивото на Асти навътре, към костния мозък или нервната тъкан. Това е субстанцията, която изпълва кухината на костите. Ако се замислим, очната тъкан и мозъкът също спадат към Маджа дату. Основното качество е порана (poorana), т.е. изпълване на празнината на костите. Тук силно влияние има енергията Кафа.
 7. Шукра (Shukra) – есенцията на Маджа, която преминава в репродуктивната тъкан (половите клетки на мъжа и жената). Основното качество е гарботпадана (garbhotpadana) – възпроизводство на поколение. Тук енергията Кафа също има силно влияние.

Проследяването на трите основни аспекта на дисбаланс на енергията – доша, агни и дату, ни дава възможност да установим определящите за сериозността на заболяването състояния: Сама (балансирано състояние), Кшая (намалена доша) и Вриди (повишена доша).

Наби Пуранам терапия | Ayurveda Clinic Bansko

Какви болести лекува Аюрведа?

Древната индийска медицина определя 2 основни типа болести:

 1. Садя (Sadhya) – лечими:
  • Сука Садя (Sukha Sadhya) – лесно лечими;
  • Кричра Садя (Krichra Sadhya) – трудно лечими.
 2. Асадя (Asadhya) – нелечими:
  • Япя (Yapya) – поддържане с аюрведични лекарства;
  • Анупакрама (Anupakrama) – напълно нелечими.

В зависимост от състоянието на трите основни енергии Вата Пита и Кафа, болестите се подразделят на:

1. Саманя Вяди (Samanya Vyadhi)– причинени от дисбаланс на една, две или трите енергии Вата, Пита и Кафа, включително причинените от външни фактори – Аганту Вядис (Agantu Vyadhis):

 • 8 типа Удара Рогас (Udara Rogas) – болести в коремната област;
 • 8 типа Мутрагата (Mutraghata) – болести със задръжка на урина;
 • 8 типа Кшира Дошас (Ksheera Doshas) – нарушения на кърмата;
 • 8 типа Вееря Викарас (Veerya Vikaras) – нарушения в семенната и репродуктивната течност;
 • 7 типа Кушта (Kushta) – кожни заболявания;
 • 7 типа Прамеа Пидакас (Prameha Pidakas) – кожни проблеми вследствие на диабет;
 • 7 типа Висарпа (Visarpa) – болести, свързани с еризипел („червен вятър“) или херпес;
 • 6 типа Атисара (Atisara) – стомашно-чревни разстройства;
 • 6 типа Удаварта (Udavarta) – нарушения поради задръжка на естествените нужди за уриниране и дефекация;
 • 5 типа Гулма (Gulma) – туморни процеси в коремната кухина;
 • 5 типа Плеха (Pleeha) – процеси, свързани с уголемен далак;
 • 5 типа Каса (Kasa) – болести с водещ симптом кашлица;
 • 5 типа Сваса (Shwasa) – състояния, свързани с диспнея и нарушено дишане;
 • 5 типа Хикка (Hikka) – състояния, съпътствани от хълцане;
 • 5 типа Тришна (Trishna) – нарушения, съпътствани от прекомерна жажда;
 • 5 типа Чарди (Chardi) – нарушения, свързани с повръщане;
 • 5 типа Аручи (Aruchi) – проблеми, свързани със загуба на апетит и вкус;
 • 5 типа Широрога (Shiroroga) – нарушения, съпътствани от главоболие;
 • 5 типа Рудрога (Hridroga) – болести на сърцето;
 • 5 типа Пандурога (Panduroga) – различни видове анемия;
 • 5 типа Унмада (Unmada) – състояния, свързани с налудни представи;
 • 4 типа Апасмара (Apasmara) – състояния, свързани с епилепсия;
 • 4 типа Нетра Рога (Netra roga) – заболявания на очите;
 • 4 типа Карна Рога (Karna roga) – заболявания на ушите;
 • 4 типа Пратишуая (Pratishyaya) – състояния, свързани с настинка;
 • 4 типа Мука рога (Mukha roga) – заболявания, локализирани в устата;
 • 4 типа Грани Рога (Grahani Roga) – заболявания на дванадесетопръстника; нарушено усвояване на храната;
 • 4 типа Мада (Mada) – състояния, свързани с интоксикация;
 • 4 типа Мурча (Murcha) – нарушения, свързани с припадъци и загуба на съзнание;
 • 4 типа Шоша (Shosha) – състояния, свързани с бърза загуба на телесно тегло;
 • 4 типа Напунската (Napunsakata) – нарушения, свързани с импотентност;
 • 3 типа Шота (Shotha) – нарушения, свързани с отточност;
 • 3 типа Киласа (Kilasa) – нарушения, свързани с леукодерма (витилиго);
 • 3 типа Рактапита (Raktapitta) – състояния, свързани с кръвотечение;
 • 2 типа Джвара (Jwara) – нарушения, свързани с повишена телесна температура;
 • 2 типа Врана (Vrana) – заболявания, свързани с появата на рани и развитието на язви;
 • 2 типа Аяма (Ayama) – нарушения, свързани с позата на тялото;
 • 2 типа Гридраси (Gridhrasi) – заболявания на ишиадикусовия нерв;
 • 2 типа Камала (Kamala) – нарушения, свързани с жълтеница;
 • 2 типа Ама (Ama) – състояния, свързани с незряло състояние на храносмилането;
 • 2 типа Ватаракта (Vatarakta) – нарушения, свързани с подагра;
 • 2 типа Арша (Arsha) – нарушения, свързани с появата на хемороиди;
 • Урустамба (Urustambha) – състояние, свързано със скованост на мускулите;
 • Саняса (Sanyasa) – състояние, подобно на кома, или вследствие на синкоп;
 • Махагада (Mahagada) – извращения на психична основа;
 • 20 типа Крими Рогас (Krimi Rogas) – интоксикации с паразити;
 • 20 типа Прамеха (Prameha) – състояния, свързани с уринарни нарушения и диабет;
 • 20 типа Йони Вяпат (Yoni Vyapat) – заболявания, свързани с влагалището.

2. Нанатмажа Вяди(Nanatmaja Vyadhi) –причинени от дисбаланс само на една от енергиите:

 • Вата Нанатмажа Вядис (Vata Nanatmaja Vyadhis) – болести, причинени от дисбаланс само на енергията Вата. Обхващат около 80 вида нарушения.
 • Пита Нанатмажа Вядис (Pitta Nanatmaja Vyadhis) – болести, причинени от дисбаланс само на енергията Пита. Обхващат около 40 вида нарушения.
 • Кафа Нанатмажа Вядис (Kapha Nanatmaja Vyadhis) – болести, причинени от дисбаланс само на енергията Кафа. Обхващат около 20 вида нарушения.

Аюрведа символ | Ayurveda Clinic Bansko

Класификация на болестите

Следва подробна класификация на болестите въз основа на определен критерий:

Прабава Беда (Prabhava Bheda) – възможност за лечение на заболяването:

 • Садя Вяди (Saadhya Vyadhi) – лечими заболявания;
 • Асадя Вяди (Asaadhya Vyadhi) – нелечими заболявания.

Бала Беда (Bala Bheda) – сила на заболяването:

 • Мруду Вяди (Mrudu Vyadhi) – леки заболявания със слабо изразена симптоматика;
 • Даруна Вяди (Daaruna Vyadhi) – тежки заболявания с високо ниво на усложнения.

Адхиштана Беда (Adhishtana Bheda) – засягане на конкретна зона от тялото:

 • Мано Адхиштита Вяди (Mano Adhishtita Vyadhi) – болести, засягащи ума (психични разстройства);
 • Шарира Адхиштита Вяди (Shareera Adhishtita Vyadhi) – болести, засягащи тялото (физически заболявания).

Нимитта Беда (Nimitta Bheda) – причина за заболяването:

 • Сва-дату Ваишамя Нитта Вяди (Swa-dhatu vaishamya nimitta vyadhi) – нарушения на поддържащите елементи в тялото; заболявания, причинени от дисбаланс на енергия, тъкан (дату) или субтъкан (упадату). Нарушението може да бъде под формата на Вриди – патологично увеличение на тъканите, или Кшая – разпад на тъканите.
 • Ааганту Нимитта Вяди (Aagantu nimitta vyadhi) – заболявания, причинени от външни фактори, като травма, отравяне и др.

Аашая Беда(AashayaBheda) – засегнати вътрешни органи:

 • Аамашая Самутта Вяди (Aamashaya Samuttha Vyadhi) – болести с произход стомаха и тънките черва;
 • Паквашая Самутта Вяди (Pakwashaya Samuttha Vyadhi) – заболявания с произход дебелото черво.

Шаля Беда (Shalya Bheda) – болести, базирани на хирургична класификация:

 • Шастра Садя (Shastra Sadhya) – лечими чрез хирургични интервенции;
 • Сведади Крия Саадя (Swedadi Kriya Saadhya) – лечими чрез използване на методи като обгаряне, гореща пара и др.

Пракрута-Вайкрута Беда (Prakruta-Vaikruta Bheda) – влияние на сезонните промени:

 • Пракрута Вяди (Prakruta Vyadhi) – природни болести. Всяка от енергиите има сезон, в който естествено се влошава и е вероятно да причини заболяване. Например енергията Вата се влошава в сезона Варша Риту (Varsha Ritu) – лятото, Пита се нарушава в Шарад Риту (Sharad Ritu) – есента, а Кафа се нарушава във Васанта Риту (Vasanta Ritu) – пролетта. Ако енергията причинява болест в същия сезон, в който е естествено да бъде нарушена, тази болест, или Вяди (Vyadhi), се нарича Пракрута Вяди (Prakrutha Vyadhi), защото се появява в Пракрута Кала (Prakruta Kala) на eнергията – сезон, в който конкретната енергия се повишава естествено.
 • Вайкрута Вяди (Vaikruta Vyadhi) – неприродни болести. Това са нарушения, противоположни на Пракрута Вяди. При тях енергията, която не се нарушава естествено в определен сезон, причинява болест в същия, която се нарича Вайкрута Вяди (Vaikrutha Vyadhi).

Анубандя– Анубанда(Anubandhya – Anubandha) – по свързаност:

 • Анубандя (Anubandhya) или Сватантра Вяди (SwatantraVyadhi) – болести, дължащи се на преки външни въздействия. Попадат в категорията на първичните заболявания и се проявяват чрез класически признаци и симптоми, които се повлияват положително от съответните лечебни методи, наричани Анубандя Вяди (Anubandhya Vyadhi).
 • Анубанда Вяди (Anubandha Vyadhi) или Паратантра Вяди (Paratantra Vyadhi) – болест, която е причинена от и се проявява с признаците и симптомитена друго заболяване и същотака се повлиява добре от лечениеили лекарства, прилаганиза друго заболяване. Може да се нарече още вторично или свързано с друго заболяване, тъй като не се проявява самостоятелно, а се развива на фона на друго (първично заболяване).

Заболявания, свързани с кармата (karma) – делата на човека:

 • Пратутпанна Кармажа (Pratyutpanna Karmaja) – болести, възникващи в резултат на постъпките или греховете, извършени по време настоящото раждане;
 • Поорвакармажа Вяди (Poorvakarmaja Vyadhi) – болести, възникващи в резултат на постъпките илигреховете, извършени в предишни прераждания.

Аадятмика Вядис (Aadhyatmika Vyadhis) – проявяващи се на нивото на тялото и ума. В тази категория попадат психосоматичните заболявания, както и тези, настъпили поради разбалансирани енергии (и физически, и психични). Последните се подразделят на 2 типа:

 1. Адибала Правритта Вядис (Adibala Pravritta Vyadhis) болестите, причинениот нарушения на сперматозоидите и яйцеклетките. В тази категория попадат наследствените заболявания, разделени в 2 подтипа:
 • Матружа Вядис (Matruja Vyadhis) – болести, свързани със заболявания на яйцеклетката, наследени от майката (болести по майчина линия);
 • Питружа Вядис (Pitruja Vyadhis) – болести, свързани с нарушения на спермата, наследени отбащата (болести по бащина линия).

Примери за заболявания Адибала Правритта са: хемороиди, кожни заболявания, туберкулоза, диабет, левкодерма или витилиго, разстройство на паметта, епилепсия, рак, липом, хемофилия, хемикрания или мигрена, екзема, астма, аутизъм, подагра, остеогенезис имперфекта, сенна хрема, хорея на Хънтингтън, хистерия, късогледство, цветна слепота, катаракта, високо кръвно налягане, затлъстяване, хормонални нарушения, пептични язви, цепнатини по небцето или устните и др.

Джанмабала Правитта Вядис (Janmabala Pravritta Vyadhis) – болестите, които се появяват при децата поради неправилното хранене и начин на живот на майкатапо време на бременността. Проявяватсе по два начина: а) неправилно развити или необичайно развити деца: с повече органи, повече или по-малко пръсти, затлъстяване, неправилно или недостатъчно развити органи, разкъсване на устните и небцето, липса на анален отвор, деформации във формата и структурата на частите на тялото и органите и др.; б) болести, дължащи се инфекция в майката (напр. сифилис, тиф), и такива, които засягат новороденото по време на раждането (напр. родови травми, инфекции и др.).

Джанмабала Правитта Вядис се проявява в 2 подтипа болести:

 • Раса Крита (Rasa Krita Vyadhis) – определени навици на майката, свързани с прием на храни със специфичен вкус или прекомерно хранене, могат да причинят заболявания у детето:

– сладки храни – диабет, забавено умствено развитие или затлъстяване;

– солени храни – бръчки по кожата, преждевременно посивяване на косата, оплешивяване;

– кисели храни – различни кръвотечения, заболявания на кожата и очите;

– пикантни храни – по-малко производство на сперма, спонтанен аборт, смърт на плода в утробата;

– много горчиви храни – дистрофични болести от недохранване, сухота на тялото, загуба на сила, слабост и др.;

– храни със стипчив вкус – поднормено тегло, метеоризъм и нарушена посока на енергията апана;

– алкохолни напитки – жажда, загуба на памет, лудост и др.

 • Даурида Апачара Крита (Dauhrida Apachara Krita). Майката с дете в утробата си се нарича даурида, или „тази с две сърца“. Когато сърцето започва да функционирав утробата на майката, желанията на детето се проявяватчрез нея. Аюрведа настоява да бъдат изпълнени всички искания на майката в този период, тъй като в противен случай ще се проявят под формата на физически или психични разстройства у детето. Заболяванията, причинени на детето поради неизпълнение на желанията на майката по време на бременността, се наричат Даурида Апачара Крита Вядис (Dauhrida Apachara Krita Vyadhis).

Ади Даивика Вядис (Adhi Daivika Vyadhis):

 • Кала Бала Правритта (Kala Bala Pravritta)– болести, които се проявяват поради резки промени в температурата и влажносттана въздуха, настъпващи през различните сезони, които в Индия са 6: Шишира (Shishira) – края на зимата, Васанта (Vasanta) – пролет, Гришма (Grishma) – лято, Варша (Varsha) – сезон на мусоните, Шарад (Sharad) – есен, и Хеманта (Hemanta) – ранна зима.
  • Вяпанна Риту Крута (Vyapanna Ritu Kruta) – нарушения, причинени от необичайнисезонни колебания.
  • Авяпанна Риту Крута (Avyapanna Ritu Kruta) – болести, дължащи се на разбалансиране на енергиите Вата, Пита и Кафа, настъпващо естествено през различните сезони:

– Вата се натрупва през лятото и се разбалансира в сезона на мусоните;

– Пита се натрупва в сезона на мусоните и се разбалансира през есента;

– Кафа се натрупва в края на зимата и се разбалансира през пролетта.

Ако се прилага стриктен режим на хранене и подходящ за съответния сезон начин на живот, тези нарушения в енергията няма да прогресират и да причинят заболяване.

 • Даивабала Правитта (Daivabala Pravritta) – болести, причинени от гняв, проклятия, духовни практики, насочени към причиняване на вреда на другите, инфекции, заразни болести, замърсена околна среда. Биват 2 вида: a) Видхут Ашанее Крита (Vidhyut Ashanee Krita) – болести и/или травми, причинени от природни бедствия, като светкавици, гръмотевични бури, падане на астероиди и комети и др.; б) Пишаачаади Крита (Pishaachaadi Krita) – болести, причинени от pishacha – зловещи свръхестествени сили като призраци, духове, демони и др. Тези заболявания от своя страна се класифицират на: 1) Самсаргажа (Samsargaja) – причинени от присъствието на хора, които ни предават проклятие, както и ако сме в близост до или имаме пряк контакт със страдащи от заразни болести; 2) Аакасмика (Aakasmika) – болести с неизвестни причини, които се проявяват внезапно.
 • Свабаава Бала Правритта (Swabhaava Bala Pravritta)– естествени състояния на тялото, които се срещат често, но тъй като за известно време предизвикват притеснение, до момента на отстраняването им могат да бъдат наричани „болести“. Тези състояния се подразделят на:
  • Каала Крита (Kaala Krita)– състояния, които настъпват в подходящото време (Kала Крита Вядис (Кааlа Krita Vyadhis), например: чувство на глад, когато е време да приемаме храна; потребност от сън; остаряване, когато преминем 70-годишна възраст; смъртта, когато ѝ дойде времето (след 100-годишна възраст) и т.н. Всички тези състояния възникват поради влиянието на фактора време и се появяват в подходящия момент, предвиден за тях. Те се наричат също така Париракшана Крита Вядис (Parirakshana Krita Vyadhis) и се появяват в резултат на правилното поддържане на човека, когато се спазват нормите и принципите на системния начин на живот и хранене.
  • Акаала Крита (Akaala Krita) – нарушения, които се появяват в неправилното време. Те се дължат на нашата небрежност към себе си и се появяват, когато следваме неправилни хранителни практики и начин на живот.

Аади Боутика Вядис (Aadhi Bhoutika Vyadhis) – един вид нарушение, което се нарича Сангаата Бала Правритта Вяди (Sanghaata Bala Pravritta Vyadhi)и се среща в 2 разновидности:

 • Шастра Крита Вядис (Shastra Krita Vyadhis) – наранявания, причинени от оръжия или инструменти (от пръчка, дърво, стрела, меч, камък, оръжие и др.);
 • Вяла Крита Вядис (Vyala Krita Vyadhis) – наранявания, причинени от животни (Вяла – Vyala). Това са травми, причинени от: ухапване (зъби), одраскване (нокти), убождане (рога), отравяне (отрова).

Nija, Aagantuja и Maanasa Vyadhis:

 • Нижа Вяди (Nija Vyadhi) – заболявания, причинени от нарушени енергии с физическо проявление. Например: Vataja Jwara – треска, причинена от разбалансирана Вата; Pittaja Jwara – треска, причиненаот разбалансирана Пита; Kaphaja Jwara – треска, причинена от нарушена Кафа.
 • Аагантужа Вяди (Aagantuja Vyadhi) – заболявания, причинени от микроорганизми, токсичен въздух, замърсена вода, пожар, травма и други външни причини;
 • Маанаса Вяди (Maanasa Vyadhi) – заболявания, причинени от нарушени енергии на психично и умствено ниво. Това се случва, когато човек не получи онова, което харесваили иска.

Класификацията на болестите е изключително обширна и обхваща всички известни причини за появата на здравословни нарушения, дискомфорт или болестен процес в лека или тежка степен.

Диагностика и лечение с Аюрведа | Ayurveda Clinic Bansko

Методи на лечение в аюрведичната медицина

Изключително важно е да се разбере, че в Арюведа водещ е опитът на лекаря да балансира нарушените аспекти в действието на трите енергии Вата, Пита или Кафа.

Лечението протича в две посоки:

 1. ШОДАНА (shodhana) – принцип на отнемане;
 2. ШАМАНА (shamana) – балансиране на нарушените енергии.

ЛИНИЯТА НА ШОДАНА включва използване на лекарствени средства, субстанции или терапии, които извеждат определена енергия от тялото или от отделни негови части, например:

 • Удхарва баг хара (Udharva bhag hara) – насочване на енергия от горната част на тялото (главата) към долната част на гръдния кош. Водеща е функцията на дихателната система, като се използват следните аюрведични методи:
  • предизвикано повръщане – Вамана (Vamana),
  • задържане на лечебно олио в областта на главата – Шировасти (Shirovasti),
  • прочистване на черепната кухина, главата и шийната област чрез изливане на лечебно олио в носа – Нася (Nasya).
 • Aдобагара (Adhobhaghara) – упражняване на въздействие от долната част на гръдния кош надолу чрез методи като:
  • предизвикано слабително действие – Виречана (Virechanа),
  • очистване на дебелото черво с клизма – Васти (Vasti).
 • Убхаято баг хара (Ubhayato bhag hara) – отнемане на енергии едновременно от горната и долната част на тялото.

Възможностите за отнемане на една от трите енергии от тялото са следните:

 1. за Вата – Васти, или клизмена терапия;
 2. за Пита – Виречана, или предизвикано слабително действие;
 3. за Кафа – Вамана, или предизвикано повръщане.

Шодана Чикитса следва три етапа на въздействие:

 1. Пурвакарма (Purvaкarma) – подготовка на тялото за очистване, включваща методите: Снехана (Snehana) – вътрешно и външно омасляване на тялото, и Сведана (Svedana) – топлинни терапии, при които се предизвиква затопляне и изпотяване на тялото.
 2. Панчакарма (Panchakarma) – включва петте основни отнемащи (очистващи) терапии: Вамана, Виречана, Васти, Нася и Рактамокшан.
 3. Пасчаткарма (Paschatkarma) – терапии и продукти за възстановяване след проведена Панчакарма.

ЛИНИЯТА НА ШАМАНА е свързана с балансиране на нарушеното действие на отделните енергии. С тази методика се цели подобряване на действието на агни и храносмилателната система като цяло. Прилагат се лекарствени продукти, които действат подсилващо на храносмилането и контролират повишения апетит и прекомерната жажда; различни упражнения; слънчеви бани; продължителен престой на чист въздух и др. Шамана често се препоръчва за периоди с ниска температура на околния въздух (например през зимата при хора със слаба телесната физиология, които имат различни заболявания, като: задържане на вода, затлъстяване, повишени нива на натрупване на токсини и др.).

Шамана се извършва чрез:

 • Бая Самшамана (Bahya Samshamana) – външно въздействие с билкови прахове, поливане с лечебни смеси, терапии с лечебно билково олио (обливане, намазване), гаргара, жабурене с лечебно олио и др.
 • Аабянтара Самшамана (Aabhyantara Samshamana) – вътрешно въздействие с лечебни продукти, които разграждат токсините и мастните депа, използване на афродизиаци, на продукти за укрепване на имунитета, както и на такива, които изчистват тялото при поразяване с отрови.

Шамана използва следните методи:

 • Дийпан (Deepan) – буквално означава „осветляване“ (в настоящия контекст е свързано с подсилването на агни, за да се стимулира апетитът). Дийпан включва предписване на лечебно билково масло гий, прием на пикантна и богата на мазнини храна с цел понижаване на влошената или увеличаване на отслабената енергия, за да се постигне състояние на равновесие.
 • Пачан (Pachan) – включва методи, подпомагащи процеса на преработка на токсичните отпадъци (ама). Съществуват различни билкови комбинации, които спомагат усвояването на неразградените токсини.
 • Кшуда Нигра (Kshuda Nigrah) – буквално означава „убиване на апетита“. Това е техника на гладуване. На пациента се предписва общо или селективно гладуване за балансиране на енергиите в тялото– състояние, известно като Тридоша. За да се избегне натрупването на определена енергия, трябва да се избягват храните, както и начина на живот, свързани с нейното повишаване. Кшуда Нигра е особено полезен метод при заболявания, свързани с храносмилателния тракт.
 • Тришна Нигра (Thrisha Nigrah) – буквално означава „убиване на жаждата“. Това е метод за лечение на проблеми със задържането на вода, който съдейства за отстраняване на токсините, натрупани в бъбречната и пикочната система.
 • Виям (Vyayam) – физически упражнения. Предписват се в различни разновидности при нарушения, като затлъстяване, храносмилателни проблеми, диабет и др. Понякога, макар и рядко, може да се комбинира с лекарства.
 • Атап Севан (Atap Sevan) – топлинно въздействие. Включва слънчеви бани при кожни заболявания, ревматизъм или състояния, свързани с артрит. Това лечение успокоява енергията Вата.
 • Марут Севан (Marut Sevan) – въздействие с въздух. Терапията включва използване на чист въздух, най-вече за лечение на астма и свързани с туберкулоза заболявания. Според Аюрведа дишането е прана, или живот. Това е метод за подобряване на жизнеността на тялото. Подходяща терапия за всички, които нямат възможности и/или време да преминат през Шодана (Панчакарма).

Процедура „Такрадара“ | Ayurveda Clinic Bansko

Процедура, следвана от аюрведичния лекар

При посещение на пациент специалистът по Аюрведа следва определен алгоритъм, който включва следните стъпки:

 1. Провежда индивидуална консултация с пациента.
 2. Определя пракрути (доминиращата енергия по рождение) и доша (дисбаланса в енергийното състояние).
 3. Дава препоръки за промяна в начина на живот, за да бъде коригиран дисбалансът на енергиите, причинил здравословното нарушение – хранителен и двигателен режим, специфични препоръки с индивидуална насоченост.
 4. Предписва аюрведични лечебни билкови продукти.
 5. Назначава аюрведични терапии или препоръчва подлагане на въздействие с Панчакарма процедури.

Продължителност на аюрведичното въздействие

Определянето на продължителността на аюрведичното въздействие зависи както от компетентността на аюрведичния лекар и професионализма на аюрведичния терапевт, така и от постоянството на пациента, от неговата/нейната готовност да следва стриктно назначеното лечение, без да го модифицира по свое усмотрение.

Аюрведичното въздействие се определя индивидуално за всеки пациент, като минималната му продължителност е 3 месеца, а максималната е неограничена. При тежки заболявания се прилага животоподдържащо въздействие, което е свързано с ежедневен прием на аюрведични лечебни билкови продукти за облекчаване на състоянието, което може да продължи до края на живота на пациента.

Аюрведични продукти, използвани при лечебното въздействие?

При лечението с Аюрведа се използват различни продукти, които включват в състава си билки, метали или минерали, както и комбинация от трите. Аюрведичните лекарства биват два вида:

 1. Традиционни – произведени по рецепти, описани в свещените книги на Аюрведа;
 2. Проприативни – патентовани формули, които се базират на опита на отделния производител (не следват традиционните аюрведични рецепти).

Видове традиционни аюрведични лекарства:

 1. Арк (Ark) – билкови дестилати, например розова вода (Gulab ark);
 2. Асава (Asava) и Аришта (Arishta) – естествено ферментирали билкови ликьори;
 3. Авалех (Avaleh) – сладка паста или мармалад от билки, смесени с нерафинирана захар, сладки сокове или билкова отвара;
 4. Басма (Bhasma) – фин прах, приготвен след изпичане на метали, минерали и други вещества при висока температура, водещо до образуване на оксидни съединения;
 5. Чурнам (Churnam) – изсушени билки, смлени на прах, който се пресява през фино сито и може да бъде смесен с други съставки в зависимост от рецептата;
 6. Гритам (Ghritam) – лечебно пречистено краве масло, обогатено с билки;
 7. Гуггулу (Guggulu) – таблетки, чиято основна съставка е смола от дървото Commiphora mukul;
 8. Кватам (Kwatham) – билкови отвари в таблетна форма;
 9. Кашаям (Kashayam) – билкови отвари;
 10. Пак (Pak) – гъста билкова паста;
 11. Рас Расаян (Ras Rasayan) – билково-минерални продукти;
 12. Тайлам (Thailam) – лечебни билкови масла;
 13. Вати (Vati, Vatika) – таблетки, приготвени от билки, от минерали или комбинация от двете;
 14. Гулика (Gulika) – хапчета с форма на топчета, приготвени от билки, от минерали или комбинация от двете.

Как се променя храненето?

Промените в Аюрведа храненето се определят в зависимост от степента на нарушение на „храносмилателния огън“ агни. Според Аюрведа важно е не толкова каква храна консумирате, а дали можете да я разградите и усвоите.

След направената консултация аюрведичният лекар ще определи:

 1. часовете на хранене – закуска, междинно хранене, обяд, междинно хранене, вечеря;
 2. кои храни да включват отделните хранения;
 3. кои храни се препоръчват за свободна консумация, без ограничения;
 4. кои храни е добре да се приемат по-често и в по-големи количества;
 5. кои храни трябва да се избягват или да се консумират рядко, в минимални количества.

Разделянето на храните според Аюрведа е обичайното:

 • от животински произход – месо, риба, яйца, млечни продукти и прясно мляко;
 • от растителен произход – плодове, зеленчуци, семена, ядки, варива.

При по-сериозни нарушения и слабост на агни приемът на продукти от животински произход се намалява значително или се спира за определен период. Възможно е да има ограничение и на някои от продуктите от растителен произход.

Предписанията за промяна в храненето задължително включват и отчитане на специфичното влияние на шестте вкуса (сладко, кисело, солено, горчиво, пикантно и стипчиво) върху всяка от трите енергии Вата, Пита и Кафа:

 1. храни със сладък вкус – намаляват Вата и Пита, увеличават Кафа;
 2. храни с кисел вкус – намаляват Вата, увеличават Пита и Кафа;
 3. храни със солен вкус – намаляват Вата, увеличават Пита и Кафа;
 4. храни с горчив вкус – увеличават Вата, намаляват Пита и Кафа;
 5. храни с пикантен вкус – увеличават Вата и Пита, намаляват Кафа;
 6. храни със стипчив вкус – увеличават Вата, намаляват Пита и Кафа.

Какви промени настъпват по време на оздравителния процес?

Водещ принцип в Аюрведа е, че здравето е баланс на трите енергии Вата, Пита и Кафа. Когато те са в дисбаланс, се появява усещане за нарушени функции на организма, дискомфорт, тежест и болка, както и емоционална нестабилност, изразена чрез чувство на потиснатост, тъга и отчаяние, включително сериозни нарушения на психичното здраве.

По време на оздравителния процес всеки организъм преминава през различни, строго индивидуални усещания. Забележете – в Аюрведа водещо е усещането!

Преходът от дисбаланс към баланс води до подобряване на функциите на различните системи и тъкани в човешкото тяло.

Храносмилателна система:

 • появява се усещане за лекота в областта на корема след прием на храна;
 • намалява напрежението от образуваните газове в тънките черва и дебелото черво;
 • регулира се дефекацията.

Сърдечносъдова система:

 • подобрява се кръвообращението;
 • затоплят се студените длани и ходила;
 • подобрява се цветът на кожата;
 • стабилизира се сърдечният ритъм;
 • нормализира се кръвното налягане.

Мускулна тъкан:

 • повишава се силата и издръжливостта на мускулите;
 • подобряват се двигателните реакции.

Опорно-двигателен апарат:

 • болките в ставите намаляват и се увеличава ставната подвижност;
 • подобрява се нивото на костна плътност.

Нервна система:

 • подобрява се нервната проводимост;
 • появяват се усещания за лекота, радост и щастие;
 • сетивните органи започват да функционират по-добре – зрението се засилва, слухът се подобрява, както и работата на вкусовите рецептори и обонянието, увеличава се тактилната чувствителност на кожата.

Ендокринна система:

 • жлезите с вътрешна секреция започват да функционират по-добре;
 • намалява хормоналният дисбаланс.

Полова система:

 • женска полова система – повишава се репродуктивната способност при жени във фертилна възраст, регулира се месечният цикъл, намаляват или напълно изчезват различни образувания в матката и яйчниците; забавя се менопаузата или намаляват нейните симптоми.
 • мъжка полова система – подобрява се производството и качеството на сперматозоидите, увеличава се либидото.

Широ Абянгам терапия

Непреходната стойност на аюрведичната медицина се основава на нейния холистичен подход, чрез който влияе цялостно на всички нива в човешкия организъм. През повече от 5 000-годишната си история тя натрупва огромен опит и знания в областта на превенцията и лечението, утвърждавайки уникалните си методи за повлияване на човешкото здраве. Аюрведа не се нуждае от доказване и проверка, защото е издържала теста на времето – най-безкомпромисният критерий в оценката на нейната значимост и ценност за човечеството.

НАПРАВЕТЕ РЕЗЕРВАЦИЯ